EFL Polaris wykonuje modernizację oświetlenia wewnętrznego w budynku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tarnowie. Prace rozpoczęły się od demontażu dotychczasowych urządzeń, by zastąpić je nowymi, energooszczędnymi.