Oświetlenie stanowi ważny element wyposażenia zakładów przemysłowych, który umożliwia efektywne wykonywanie obowiązków wszystkim osobom w nich pracujących. Montowane jest zarówno w strefach produkcyjnych i na magazynach, jak i w pomieszczeniach biurowych czy strefach komunikacyjnych.  

Wartości natężenia oświetlenia dla zróżnicowanych pomieszczeń:

  • strefy produkcyjne – w których ma miejsce produkcja i montaż drobnych elementów – natężenie oświetlenia powinno wynosić 500 Lx, zaś w miejscach, w których wytwarzane i lakierowanie są detale – 300 Lx
  • obszary magazynowe – w przestrzeniach, w których jest stała obecność pracowników (200 Lx), magazyny typowe (100 Lx), magazyny regałowe (150 Lx na powierzchni podłogi w alejkach)
  • pokoje biurowe i socjalne – biura ogólnego przeznaczenia i archiwa (300 Lx), biura i gabinety, sale konferencyjne, sekretariaty (500 Lx), pomieszczenia socjalne i techniczne (200 Lx)
  • strefy komunikacyjne – korytarze i klatki schodowe (100 Lx), hole windowe i wejściowe (200 Lx)

Niezwykle istotne jest, aby przy montażu spełnić również jakościowe wymagania oświetlenia, w tym równomierność rozkładu jego natężenia, unikanie olśnienia przez właściwy rozkład opraw i stosowanie opraw dyfuzorowych o niskiej luminancji, a także wykorzystanie opraw o regulowanym strumieniu świetlnym.

 

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

 

Optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie projektu w oparciu o dane rysunkowe dostarczone przez osobę odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych. Przy planowaniu duże znaczenie ma rozmieszczenie stref niebezpiecznych, położenie dróg czy wyjść ewakuacyjnych. Ponadto projekt należy wykonać według wymagań normatywnych, z zastosowaniem opraw z dopuszczeniami CNBOP.

W przypadku, gdy brak jest danych przeciwpożarowych dla danego obiektu, należy zaprojektować oświetlenie awaryjne, aby przestrzegało zasad dobrej praktyki oświetleniowej. Rozmieszczenie opraw awaryjnych i ewakuacyjnych powinno nastąpić w taki sposób, aby w każdym punkcie podłogi pomieszczenia uzyskać minimalne natężenie oświetlenia nie mniejsze niż 1 Lx, co pozwoliłoby służbom przeciwpożarowym na poprowadzenie dowolnie położonych dróg ewakuacji.

Zapoznaj się z naszą ofertą wysokojakościowych opraw oświetleniowych na https://www.efl-polaris.com/